За контакт

ВЕСТЕК ЕООД
тел.(088) 9916562
e-mail: vestek@tea.bg

български / english

Начало

Вестек ЕООД е регистрирана през 1996 първоначално като доставчик на електронни компоненти ориентиран главно към индустриалния сектор на икономиката.

Новите технологии и технически решения откриха много нови неподозирани преди това области на приложение.Динамиката на пазара и стремежа ни за все по-близко сътрудничество и задоволяване изискванията на нашите клиенти наложиха изискването да концентрираме допълнително усилията си последователно в областта на термопринтерите, LCD дисплеите и пластмасовите изделия за електрониката.

Вестек ЕООД предлага:

Вестек ЕООД е завоювала репутацията на фирма обезпечаваща надеждни и изгодни ценово компоненти и продукти, обслужване и технически решения, както за нови разработки така и за серийно производство и на тази база заздравява и разширява позициите си в съответните пазарни сегменти.

Нашите стратегически партньори предлагат не само висококачествени продукти , но и техническа помощ при реализацията на конктретни проекти.

Качество,новаторсто, гъвкавост, конкурентност и грижа за нашите клиенти – това е което обединява нашите усилия и е нашият отговор на бързо променящите се изисквания на пазара.